Detektyw – czyli o tworzeniu sytuacji pytajnych.

TWORZYMY PLAN SYTUACYJNY, ŻEBY ZNALEŹĆ ROZWIĄZANIE ZAGADKI

Dzięki uprzejmości Pani  Aleksandry Schoen-Kamińskiej z Zespołu Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile zamieszczamy film z zajęć w szkole.
Zachęcamy do pobrania scenariusza i wykorzystania go na zajęciach.

Cele ogólne w szkole podstawowej:

 • zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
 • umiejętność pracy zespołowej.

Cele ogólne na I etapie kształcenia:

 • rozwijanie predyspozycji poznawczych dziecka;
 • wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów.

Wymagania szczegółowe:

Uczeń:

 • w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania;
 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym;
 • w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów;
 • uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie;
 • poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych;
 • rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania.

Pomoce:

 •  stemple z twarzami dziewczynki i chłopca,
 •  kartoniki do tworzenia własnych piktogramów,
 •  opowieść detektywistyczna,
 •  plan willi z otoczeniem (format A3),
 •  pisaki

Scenariusze klasa I-III. Zagadka detektyw, tworzymy plan sytuacyjny.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Zadania. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.