Wydawnictwo Bohdan Orłowski

ul. Batorego 16 lok. 1 i 2
05-510 Konstancin – Jeziorna
tel.: 798-023-363

Anna Čemeljić
Project Manager

e-mail: anna.cemeljic@asylco.com
Marzena Brzostek
Samodzielna księgowa
tel.: 22 756-42-73
e-mail: marzena.brzostek@bohdanorlowski.com.pl
Robert Brogowski
Specjalista
tel.: 22 756-42-73

Zespół badawczy

Anna Pregler
Przewodnicząca Zespołu Badawczego
Małgorzata Żytko
Przedstawiciel Partnera ds. Projektu Innowacyjnego
e-mail: malgorzata.zytko@wp.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.