Szkolenie „Jak skutecznie i ciekawie uczyć matematyki” – Poznań

W związku z dużym zainteresowaniem cyklem szkoleń „Jak ciekawie i skutecznie uczyć matematyki” uprzejmie informujemy o organizacji dodatkowego terminu szkolenia, dla wszystkich zainteresowanych tematem.

Na szkolenia zapraszamy nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, nauczycieli matematyki w klasach 4-6 szkół podstawowych, nauczycieli matematyki gimnazjów, nauczycieli doradców z zakresu nauczania wczesnoszkolnego i matematyki w szkołach podstawowych i gimnazjach

Szkolenie przygotowuje do wykorzystania w szkole innowacyjnej pomocy dydaktycznej – pakietu edukacyjnego „Gramy w piktogramy”.
Uczestnicy otrzymają nieodpłatnie pakiet „Gramy w piktogramy” (zestaw dla nauczyciela i zestawy dla uczniów), umożliwiający prowadzenie zajęć dydaktycznych (lekcyjnych i wyrównawczych).

Szkolenie odbędzie się w Poznaniu w dniach 29-30 sierpnia 2014 r.

Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą formularza elektronicznego. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie i informację precyzującą miejsce szkolenia na podany w zgłoszeniu adres mailowy.
Opis pakietu dostępny jest pod adresem: link do opisu
Pakiet edukacyjny „Gramy w piktogramy” powstał w ramach projektu:
PIKTOGRAFIA – Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym w edukacji z zakresu nauk matematycznych z zastosowaniem piktogramów Asylco,
realizowanego w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3.4 Poprawa jakości kształcenia.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.