Ogłaszamy konkurs dla uczniów biorących udział w testowaniu pakietu „Gramy w piktogramy”

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów biorących udział w testowaniu pakietu „Gramy w piktogramy” do udziału w konkursie „PiktoPlastyk”.

Konkurs ogłoszony jest w ramach projektu PIKTOGRAFIA – Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym w edukacji z zakresu nauk matematycznych z zastosowaniem piktogramów ASYLCO, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa dofinansowania nr UDA-POKL.03.03.04-00-097/10-00, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 3.3 Poprawa Jakości Kształcenia, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”.

Tematem Konkursu jest zaprojektowanie piktogramu – przedstawiającego (wyrażającego bezpośrednio przedstawianą treść) lub symbolicznego (umownego).

Projekt piktogramu powinien zostać narysowany na kartce z bristolu (bloku technicznego) o wymiarach (10×10) cm. Może być wykonany kredkami lub pisakami. Może też zostać wykonany w programie „PiktoGrafik” – w takim przypadku należy przedstawić jego wydruk. <kliknij, aby pobrać program>

Projekty piktogramów wraz z kartą zgłoszeniową można przesyłać do dnia 15 kwietnia 2013 roku (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Wydawnictwo Bohdan Orłowski, ul. Batorego 16 lok. 1 i 2, 05-510 Konstancin – Jeziorna z dopiskiem Konkurs „PiktoPlastyk”.

Nagrodami w konkursie będą koszulki z nadrukiem autorskich piktogramów oraz gry edukacyjne.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w regulaminie. <kliknij, aby pobrać>

UWAGA! Decyzją Komisji Konkursowej termin nadsyłania prac zostaje wydłużony do dnia 30 kwietnia 2013 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Harmonogram, Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.