Podsumowanie audytu zewnętrznego

W dniach 19-21 czerwca 2013 r. firma Rewido Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. przeprowadziła audyt zewnętrzny projektu „Piktografia – Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym w edukacji z zakresu nauk matematycznych z zastosowaniem języka Asylco”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Wydawnictwo Bohdan Orłowski w partnerstwie z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem audytu zewnętrznego było uzyskanie dowodów pozwalających z dostateczną pewnością stwierdzić, że realizacja Projektu przebiega zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.03.03.04-00-097/10-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż projekt „Piktografia – Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym w edukacji z zakresu nauk matematycznych z zastosowaniem języka Asylco”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany zgodnie z przepisami prawa, zawartą umową i wnioskiem o dofinansowanie realizacji Projektu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Harmonogram. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.